Συνέδρια / Ημερίδες

 

2014

– Διοργάνωσα επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες», στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Sustainable Energy Week, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 13 Ιουνίου 2014.

– Διετέλεσα πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16 Νοεμβρίου 2014 (http://www.hipst.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Διοργάνωσα επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση στην ενέργεια: από το νηπιαγωγείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Sustainable Energy Week, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 22 Ιουνίου 2012.

2010

Διοργάνωσα Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Για την ενέργεια στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση», στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Sustainable Energy Week, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 23 Μαρτίου 2010.

2007

– Διετέλεσα πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Χειμερινού Σχολείου Υποψηφίων Διδακτόρων της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ), Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 16-18 Μαρτίου 2007.

– Διετέλεσα πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 5-7 Νοεμβρίου 2007.

– Διοργάνωσα επιστημονική ημερίδα με θέμα «Τα νέα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες: Κριτική προσέγγιση», Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 15 Μαρτίου 2007.

 2003

– Διοργάνωσα επιστημονικές ημερίδες με θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας των φυσικών επιστημών:

(α) «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση: Από την Επιστημονική Γνώση στην Επιστημονική Καλλιέργεια», Συνεδριακό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, 13 Μαίου2003. Στην ημερίδα αυτή κύριος προσκεκλημένος ήταν ο Καθηγητής Ιστορίας των φυσικών επιστημών του Παν/μίου New South Wales (Sydney) M. Matthews.

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) «Από το αμπέλι στο κρασί … Μια επίσκεψη στην Achaia Clauss», Αίθουσα Millenium, Πάτρα, 6 Ιουνίου 2003.