Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την εισαγωγή στοιχείων Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

1) Δ. Κολιόπουλος & Σ. Δόσης, Η διδασκαλία του απλού εκκρεμούς και η σχέση του με την ακριβή χρονομέτρηση

2) Δ. Κολιόπουλος & Ε. Παρασκευοπούλου, Η διδασκαλία στοιχείων Φύσης της Eπιστήμης (ΦτΕ). Η περίπτωση του πειράματος της σταγόνας λαδιού του Millikan

 

Το Κυκλικό Εργαστήριο

Εκπαιδευτικό υλικό για εργαστήρια Στατικής των ρευστών (Β’ γυμνασίου) και Ηλ/μαγνητισμού (Γ’ γυμνασίου) θα βρείτε στα βιβλία:

  1. Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1993). Το κυκλικό εργαστήριο στη Γ’ γυμνασίου – Ηλεκτρομαγνητισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός.
  2. Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1989). Το κυκλικό εργαστήριο στη Β’ γυμνασίου – Στατική των ρευστών, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός, (2η έκδοση 1993)