Προσχολική Εκπαίδευση

 

Πρόγραμμα Fibonacci (http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/)

Διαθέσιμο υλικό από το σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τα θέματα:

“Πως μπορούμε ν’ ανάψουμε μια λάμπα”; Πρόκειται για πρόγραμμα με το οποίο παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης εξοικειώνονται με φαινόμενα όπως το άναμμα μιας λάμπας με τη βοήθεια μπαταρίας ή με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού στοιχείου, εξηγούν τα φαινόμενα αυτά χρησιμοποιώντας προ-ενεργειακούς συλλογισμούς και συζητούν το θέμα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

“Οι ομάδες των ζώων στα μουσεία”. Πρόκειται για πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης επισκέπτονται ένα μουσείο ζωολογίας, αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα και οικοδομούν πρόδρομες έννοιες σχετικές με την κατηγοριοποίηση των ζώων.

 

Ομάδα “Ενέργεια στην Εκπαίδευση” (http://energyineducation.blogspot.gr/)

Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από το αμπέλι στο κρασί … Μια επίσκεψη στην Achaia Clauss»

Διαθέσιμο προς δανεισμό εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την επίσκεψη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στο οινοποιείο Achaia Clauss. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2610969819 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkoliop@upatras.gr.