Ερευνητικά Προγράμματα

 

Υπήρξα επιστημονικός υπεύθυνος του τριετούς προγράμματος βασικής έρευνας «Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους του ζωολογικού μουσείου του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών»  το οποίο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Κ.Καραθεοδωρής του Πανεπιστημίου Πατρών (2004-2007).

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Pratiques d’écriture et instrumentation du psychisme: Approches psychologiques et didactiques» (2003-2005, υπευθ. Pr. A. Weil-Barais – Université d’ Angers) το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Πανεπιστημίων Πατρών (ΠΤΝ), Angers (Γαλλία), Βαρκελώνης (Ισπανία) και του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών των Βερσαλλιών (Γαλλία). Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των σημειωτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας όταν επιλύουν προβλήματα σχετικά με τις φυσικές επιστήμες.

Από το 2004, συμμετέχω σε διακρατικά προγράμματα κινητικότητας προσωπικού γ’ βάθμιας εκπαίδευσης Erasmus (Université dAixMarseille – Γαλλία, Université de Bretagne Occidentale – Γαλλία,  Université Paris Sud (Orsay) – Γαλλία, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Κύπρος, Università degli Studi di Palermo – Ιταλία) όπου παίρνω μέρος σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς της Διδακτικής και Μουσειολογίας των Φυσικών Επιστημών.

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «History and Philosophy in Science Teaching» (2008-2010, υπευθ. Pr. D. Höttecke – Universität Bremen) το οποίο είχε ενταχθεί στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7) και στο οποίο συμμετείχαν δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών με τη συνδρομή στοιχείων της Ιστορίας και Φιλοσοφίας Φυσικών Επιστημών.

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα Fibonacci «Design, implement and test a process of dissemination in Europe of inquiry-based teaching and learning methods in science and mathematics» (2010 – 2013, υπευθ. Ecole Normale Supérieure / Bayreuth University) το οποίο είχε ενταχθεί στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7) και στο οποίο συμμετείχαν εικοσιένα ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μέγιστη δυνατή διάδοση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο αφορά στη διερευνητική διδασκαλία και μάθηση (inquiry based teaching and learning) στοιχείων των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών (http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/).

Ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Ηράκλειτος ΙΙ» (D.276.001.004 – 10/3/2009 έως 31/8/2013).

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και ερευνητική εγκυροποίηση ενιαίου πλαισίου μαθηματικού και επιστημονικού γραμματισμού για την κυπριακή πρώτο-σχολική εκπαίδευση» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία του Ιδρύματος Ανάπτυξης και Έρευνας Κύπρου (2011-2014, υπευθ. Χ. Παπαδημήτρη & Λ. Λουκά, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου).

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Φως και χρώμα στην τέχνη και την επιστήμη: σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (2012-2013, επιστ. υπευθ. Επικ. Καθηγήτρια Ξ. Αραπάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας) που είχε ως στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα παραγωγής διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενότητα ‘Φως και χρώμα’ στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.

Συμμετέχω στο πρόγραμμα Erasmus Mundus, Action 2 (2012 -2015 – υπευθ. Pr. J. Ginestié, IUFM, Universite d’Aix-Marseille).

Συμμετείχα στο πρόγραμμα HOPE – Horizons in Physics Education (2013-2016, υπευθ. N. Witkofski, Université Pierre et Marie Curie/UPMC) που είχε ως στόχους την ενίσχυση των επιπτώσεων της Φυσικής στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία μέσω της μελέτης και ανάπτυξης καινοτομιών στη διδασκαλία της στα πανεπιστήμια.

Συμμετέχω ως επιστημονικός συν-υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα CRSH-Connexion -‘L’archéologie à l’ère de la médiation scientifique’ (2020-2022, υπευθ. Pr. A. Meunier, UQAM, Montreal) που έχει ως στόχο τη συνεργασία Καναδών και Ελλήνων ερευνητών στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και τη Μουσειολογία στο αντικείμενο της εισαγωγής στοιχείων φυσικών επιστημών στα αρχαιολογικά μουσεία καθώς και τη διάδοση των πορισμάτων της αντίστοιχης έρευνας σε υπευθύνους μουσείων και εκπαιδευτικούς.

Συμμετέχω ως ερευνητής (επιστημονικός υπεύθυνος στην Ελλάδα) στο ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus + (KA2) Adaptive Learning Management Platform for STEM (ALeMP) που έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας προηγμένης και έξυπνης πλατφόρμας E-learning, ειδικά επικεντρωμένης στη διαχείριση ασκήσεων στον τομέα STEM και κυρίως στη Φυσική και στα Μαθηματικά (2021-2024, υπευθ. Pr. P.P. Corso, Università degli Studi di Palermo.