Σπουδές

 
1997 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
1983 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (D.E.A.), Διδακτική Φυσικών επιστημών και Τεχνολογίας (Didactique des Disciplines (Option Sciences Physiques et Technologie), Université PARIS 7 (Γαλλία)
1981 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (A.E.S.A.), Επιστημονική Μουσειολογία (Muséologie Scientifique), Université PARIS 7 (Γαλλία)
1979 ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1974 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, Αθήνα