Προσωπικά στοιχεία

 
Επώνυμο    ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα        ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Όνομα πατέρα     Αριστείδης
Όνομα μητέρας Άννα
Τόπος γεννήσεως Αθήνα

Ημερ/νία γεννήσεως

16 – 2 – 1956
Διεύθυνση αλληλογραφίας Ακροπόλεως 106, 18451, Αθήνα
Τηλέφωνο εργασίας

Fax

+30 2610969819

+30 2610997798

e – mail dkoliop@upatras.gr