Ανακοινώσεις σε ελληνικά – κυπριακά συνέδρια

 
 • Ε. Παππά, Μ. Εργαζάκη & Δ. Κολιόπουλος, Διερεύνηση των αντιλήψεων των σχεδιαστών δραστηριοτήτων διαδραστικής έκθεσης ενός φεστιβάλ επιστήμης, 13ο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Ιωάννινα, 10-12 Νοεμβρίου 2023.
 • Δ. Κολιόπουλος, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Ένα πλαίσιο έρευνας, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική εκπαίδευση», Φλώρινα, 5-7 Νοεμβρίου 2022 (Προσκεκλημένη ομιλία).
 • Π. Γεωργοπούλου & Δ. Κολιόπουλος, Εκπαιδευτική νησίδα Φυσικών Επιστημών: Για ένα ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο μουσείο, την αρχαιολογία και τις Φυσικές Επιστήμες, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική εκπαίδευση. Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής», Ιωάννινα, 6-8 Νοεμβρίου 2020.
 • Μπαλαμπάνη, Ε. & Κολιόπουλος, Δ., Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Μουσείου Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Αγωγή. Εφαρμογή Προγράμματος στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP, Πάτρα, 1-3 Νοεμβρίου 2019.
 • Α. Παρίση, Α. Λαουρδέκη & Δ. Κολιόπουλος, Διακρίνοντας τα ορυκτά από τις πέτρες: σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση”, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2018.
 • Ν. Σισσαμπέρη & Δ. Κολιόπουλος, Δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης από την ερευνητική ομάδα “Ενέργεια στην εκπαίδευση” του Εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση”, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2018.
 • Ν. Σισσαμπέρη & Δ. Κολιόπουλος, Η διδασκαλία της έννοιας ενέργεια για σύνθετα τεχνολογικά συστήματα: Η περίπτωση των σταθμών παραγωγής ενέργειας, Hellenic Conference on Innovating STEM Education, University of Patras, Hellenic Open University & University of Athens, 16-18 Δεκεμβρίου 2016.
 • Ε. Ποτηριάδου & Δ. Κολιόπουλος, Σχεδιασμός και χρήση κειμένων από την ιστορία της επιστήμης σε μια εισαγωγική διδασκαλία της ραδιενέργειας στο λύκειο, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ, 11-13 Νοεμβρίου 2016.
 • Ε. Ποτηριάδου & Δ. Κολιόπουλος, Σχεδιασμός ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της ραδιενέργειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις αρχές και τη λογική της καινοτομικής αντίληψης, Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες”, 16-17 Απριλίου 2016.
 • Κ. Μέλη & Δ. Κολιόπουλος, Μια καινοτομική αντίληψη για τη διδασκαλία της Φυσικής: ανάκλαση, φύση και διάδοση του φωτός – ο σεληνιακός ανακλαστήρας, Πανελλήνιο Συνέδριο “Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες”, 16-17 Απριλίου 2016.
 • Κ. Μέλη & Δ. Κολιόπουλος, Κατασκευάζοντας μια εκπαιδευτική υπολογιστική προσομοίωση για τη διδασκαλία του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου στις μεταβολές ιδανικών αερίων: επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις,  9ο Πανελλήνιο Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ, 8-10 Μαΐου 2015.
 • Γ. Φραγκιαδάκη, Δ. Κολιόπουλος, Δ. Κλήµη & Μ. Χαχλιουτάκη, Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα «Πανεπιστημιακό Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Οι Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο’, Αθήνα, 19-22 Δεκεμβρίου 2014.
 • Χ. Βασίλη, Δ. Νούση & Δ. Κολιόπουλος, «Μια αναδρομή στο φωτισμό της παλιάς Αθήνας»: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία σχετικά µε τη μετατροπή του λιθάνθρακα σε φωταέριο μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου Φωταερίου, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Οι Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο’, Αθήνα, 19-22 Δεκεμβρίου 2014.
 • Κ. Μέλη & Δ. Κολιόπουλος, Περιπτώσεις χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία φυσικής στη μέση εκπαίδευση, Διημερίδα «Διδασκαλία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χρήση εικονικής πραγματικότητας», Πάτρα, 24-25/9/2014.
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος, Το νηπιαγωγείο και το πανεπιστήμιο μαθαίνουν μαζί: Στα εκπαιδευτικά όρια του κόσμου της φυσικής, 3ο Διεθνές Συνέδριο Schools as Learning Organisations, Αθήνα, 12-14/9/2014.
 • Δ. Κολιόπουλος, Είναι δυνατή η συνεύρεση εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στη Διδακτική και τη διδασκαλία; 1ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Κεραμική τέχνη στην εκπαίδευση», Βόλος 7-9 Δεκεμβρίου, 2012.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η εισαγωγή στοιχείων ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία: μια επισκόπηση επισκοπήσεων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου, 2012
 • Ε. Παναγιώτου, Ε. Γκούσκου & Δ. Κολιόπουλος, Το εικονικό μουσείο στην προσχολική ηλικία: Η περίπτωση ενός πανεπιστημιακού μουσείου ζωολογίας, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο», Φλώρινα 19-21 Οκτωβρίου, 2012.
 • Δ. Κολιόπουλος, Πως η έρευνα στη διδακτική της φυσικής μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών της φυσικής, 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΕΕΦ «Σχεδιάζουμε το σύγχρονο σχολείο τώρα!», Κόρινθος, 27-28 Ιανουαρίου 2012.
 • Ε. Συμιδαλά & Δ. Κολιόπουλος (2010). Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική ηλικία: Μια προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Π. Τζαμαρία & Δ. Κολιόπουλος (2010). Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική ηλικία: Μια προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας της  ανεμογεννήτριας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Μ. Αργυροπούλου & Δ. Κολιόπουλος (2010). Η διδασκαλία της ενέργειας στην α’ δημοτικού: Κατασκευάζοντας ενεργειακές αλυσίδες, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Μ. Αργυροπούλου & Δ. Κολιόπουλος (2010). Η διδασκαλία της ενέργειας στην α’ δημοτικού: Κατασκευάζοντας ενεργειακές αλυσίδες, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010 (Εργαστήριο – http://energyineducation.blogspot.com/).
 • Κ. Ζάβρα & Δ. Κολιόπουλος (2010). Νοητικές προσεγγίσεις ενεργειακών αλυσίδων στην προσχολική ηλικία, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Δ. Κολιόπουλος, Δ. Καρέλλας & Ε. Γκούσκου (2010). Μια περίπτωση εργαστηριακής διδασκαλίας φυσικών επιστημών για μελλοντικές (-ους) εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης,  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Μ. Γεωργούτσου, Μ. Παναγιωτάκη & Δ. Κολιόπουλος (2010). Εικονικό μουσείο και προσχολική εκπάιδευση: Μια μελέτη περίπτωσης, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010.
 • Μ. Γεωργούτσου, Μ. Παναγιωτάκη & Δ. Κολιόπουλος (2010). Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς μέσω της χρήσης προσομοιώσεων του δικτυακού τόπου του μουσείου Cité des Sciences et de l’Industrie, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορία και των επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η ‘εξήγηση’ στη φυσική και στα παιδιά: η έρευνα στη διδακτική της φυσικής και οι επιπτώσεις στη διδασκαλία της φυσικής. 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΕΕΦ ‘Χτίζουμε το σχολείο του αύριο’, Ερέτρια, 29-31 Ιανουαρίου 2010.
 • Ε. Γκούσκου & Δ. Κολιόπουλος, Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους ενός πανεπιστημιακού μουσείου φυσικής ιστορίας. Ημερίδα «Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009», Αθήνα, Ιούνιος, 2009.
 • Ε. Παρασκευοπούλου & Δ. Κολιόπουλος, Η διδασκαλία του υποκειμενικού περιεχομένου της επιστήμης με τη χρήση της επιστημονικής διαμάχης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, 11-14 Ιουνίου, 2009.
 • Δ. Κολιόπουλος, Οι απόψεις του F. Halbwachs για τη φύση της «εξήγησης» στη φυσική και οι συνέπειές τους για τη σχολική εκδοχή της. Συνέδριο «Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Φύσης της Επιστήμης», Αθήνα, 14-16 Μαρτίου 2008.
 • Ε. Παρασκευοπούλου & Δ. Κολιόπουλος, Η «μάχη για το ηλεκτρόνιο»: Η διαμάχη των Millikan – Ehrenhaft και η χρήση της για τη διδασκαλία της φύσης της επιστήμης. Συνέδριο «Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Φύσης της Επιστήμης», Αθήνα, 14-16 Μαρτίου 2008.
 • Δ. Κολιόπουλος & Ν. Δελέγκος, Η θεματική ενότητα «ενέργεια» στο πρόγραμμα σπουδών και το σχολικό εγχειρίδιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 4ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ «Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία φυσικών επιστημών: Κριτική θεώρηση και προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2008.
 • Ν. Σισσαμπέρη & Δ. Κολιόπουλος, ‘Ενσωματώνοντας τις μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των φυσικών επιστημών του Δημοτικού Σχολείου: Η περίπτωση του μουσείου ζωολογίας’. 4ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ «Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία φυσικών επιστημών: Κριτική θεώρηση και προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2008.
 • Δ. Κολιόπουλος, Τα διαχρονικά επαναλαμβανόμενα λάθη των μαθητών στη διδασκαλία της Φυσικής, Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τα λάθη των μαθητών: Δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;», Κέντρο εκπαιδευτικής Έρευνας, 1-2 Νοεμβρίου 2007.
 • Δ. Κολιόπουλος & Ξ. Αραπάκη, Η περίπτωση της διδασκαλίας των εννοιών «φως» και «χρώμα» σε εκπαιδευτικούς με μη εξειδικευμένες γνώσεις στις φυσικές επιστήμες και τις εικαστικές τέχνες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Πάτρα, 5-7 Οκτωβρίου 2007.
 • Ξ. Αραπάκη & Δ. Κολιόπουλος, Συνεύρεση τέχνης και επιστήμης στην προσχολική εκπαίδευση: Η περίπτωση των εικονογραφημένων κειμένων για τις φυσικές επιστήμες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση», Βόλος, 23-25 Ιουνίου 2006.
 • Κ. Ζάβρα, Π. Τζαμαρία & Δ. Κολιόπουλος, Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον: Η περίπτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Από το κρασί στο σταφύλι», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση», Βόλος, 23-25 Ιουνίου 2006.
 • Σ. Δόσης, Δ. Πετράκη & Δ. Κολιόπουλος, Οι ιδέες των μαθητών για τη μέτρηση του χρόνου με τη χρήση του εκκρεμούς, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ, Βόλος, 7-9 Απριλίου 2006.
 • Δ. Κολιόπουλος, Το εννοιολογικό πρότυπο των ενεργειακών αλυσίδων ως κατάλληλος διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης για την ενέργεια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ, Βόλος, 7-9 Απριλίου 2006.
 • Δ. Κολιόπουλος, Εκλαϊκευτικός και διδακτικός μετασχηματισμός: Δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση, 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη», 16-19 Ιουνίου 2005.
 • Δ. Κολιόπουλος, Σ. Δόσης & Ε. Σταμούλης (2005), Η χρήση κειμένων από την ιστορία των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία: Εφαρμογές στα πλαίσια της «καινοτομικής» και της «εποικοδομητικής» αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικών επιστημών, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, 19-25 Σεπτεμβρίου 2005.
 • Δ. Κολιόπουλος, Κατηγορίες μουσείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και η ελληνική πραγματικότητα, 2ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ και 2ο Συμπόσιο IOSTE στη Νότια Ευρώπη, Καλαμάτα, 18-20 Μαρτίου 2004.
 • Δ. Κολιόπουλος, Οι διαφορετικές μορφές δια-θεματικότητας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, 2ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ και 2ο Συμπόσιο IOSTE στη Νότια Ευρώπη, Καλαμάτα, 18-20 Μαρτίου 2004.
 • Β. Σταυρόπουλος & Δ. Κολιόπουλος, Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων Φυσικής Γενικής Παιδείας στο Ενιαίο Λύκειο και στο ΤΕΕ: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας, 2ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ και 2ο Συμπόσιο IOSTE στη Νότια Ευρώπη, Καλαμάτα, 18-20 Μαρτίου 2004.
 • Μ. Ζήγου & Δ. Κολιόπουλος, Οι αντιλήψεις των φοιτητριών/-ών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με ένα εισαγωγικό μάθημα φυσικών επιστημών, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική Εκπαίδευση, Λευκωσία, Κύπρος, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2004.
 • Σ. Τάνταρος, Δ. Κολιόπουλος, Μ. Παπανδρέου & Κ. Ραβάνης, Οι πρακτικές συμβολικής αναπαράστασης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την κατασκευή των επιστημονικών γνώσεων στην προσχολική ηλικία, 90 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, ΕΨΕ, Ρόδος, 21-24 Μαΐου 2003.
 • Δ. Κολιόπουλος, Ανάλυση των επιστημολογικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων φυσικών επιστημών: η περίπτωση της διδασκαλίας του εκκρεμούς, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003.
 • Φ. Γκρίτση & Δ. Κολιόπουλος, Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής ηλικίας: Η περίπτωση της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας, 50 ετήσιο συνέδριο «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», ΠΤΝ Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, 2-11 Μαΐου 2003.
 • Κ. Σκαμάγκα, Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος, Η καθοδήγηση και η διαμεσολάβηση ως στρατηγικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στα πλαίσια των διδακτικών δραστηριοτήτων: η περίπτωση της έννοιας του βάρους, 30 Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών», Παν/μιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 9-11 Μαΐου 2002.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών ως εργαλείο σχεδιασμού περιεχομένων διδασκαλίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», ΕΔΙΦΕ, Αθήνα, Απριλίου 2002.
 • Δ. Κολιόπουλος, Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση του μουσείου φυσικών επιστημών, Διημερίδα «Νέες τάσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Ελληνο-γαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής, 29-30 Μαρτίου 2002.
 • Δ. Κολιόπουλος, Σύνδεση της έρευνας στη διδακτική με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Ημερίδα «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Καινοτομίες στην εκπαίδευση», Ένωση Ελλήνων φυσικών, Νίκαια, 23 Φεβρουαρίου 2002.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η εποικοδομητική αντίληψη στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και πρακτικές εφαρμογές, 1ο Χειμερινό Σχολείο Υποψηφίων Διδακτόρων, ΕΔΙΦΕ, Δελφοί, 6-9 Δεκεμβρίου 2001.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η (επι)μόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: η περίπτωση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών και η διατύπωση του προβλήματος, 2ο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, ΕΠΑΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Δεκεμβρίου 2001.
 • Φ. Γκρίτση, Β. Ζόγκζα & Δ. Κολιόπουλος, Μια συγκριτική ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: η περίπτωση του θεματικού και εννοιολογικού περιεχομένου, 2ο συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, ΕΠΑΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Δεκεμβρίου 2001.
 • Δ. Κολιόπουλος, Ο ρόλος της επιστημολογικής ανάλυσης στο διδακτικό μετασχηματισμό της έννοιας της ενέργειας, Συμπόσιο «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 6-8 Απριλίου, 2001.
 • Δ. Κολιόπουλος & Κ. Ραβάνης, Η συγκρότηση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: από τον εμπειρισμό στη θεωρία των αναλυτικών προγραμμάτων και τη διδακτική των φυσικών επιστημών, Ημερίδα «Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα σήμερα», ΕΔΙΦΕ, Αθήνα, 3 Μαρτίου 2001.
 • Δ. Κολιόπουλος, Διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας: Ένα πρόγραμμα Επιστημονικής Μουσειολογίας», Διημερίδα «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή», ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου, Ρόδος, 24-25 Νοεμβρίου 2000.
 • Δ. Κολιόπουλος, Κ. Κωνσταντίνου & Μ. Ευαγόρου, Το Πανηγύρι της επιστήμης: Μια μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες», 2o Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Διδακτική των φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Παν/μίου Κύπρου, Λευκωσία, 3-5 Μαΐου 2000.
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος, Ο διδακτικός μετασχηματισμός των φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία, 1ο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Ηλικία, Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου 1999.
 • Α. Ραφτόπουλος, Κ. Κωνσταντίνου, Δ. Κολιόπουλος & Γ. Σπανούδης, Ένα μοντέλο επιτυχούς εκμάθησης των μαγνητών, 1ο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Ηλικία, Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου 1999.
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος, Εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της φυσικής: η τεράστια αδράνεια του αναχρονισμού, Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ολυμπία-Πύργος, Ιανουάριος 1999.
 • Β. Θεοδωρόπουλος, Σ. Δόσης, Ν. Κανδεράκης, Γ. Καρανίκας, Δ. Κολιόπουλος & Γ. Φασουλόπουλος, Όταν ο ήχος έγινε κύμα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαΐου 1998.
 • Δ. Κολιόπουλος & Κ. Ραβάνης, Ο «εποικοδομητικός» μετασχηματισμός του εννοιολογικού περιεχομένου ενός παραδοσιακού αναλυτικού προγράμματος για την ενέργεια στη βαθμίδα του γυμνασίου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαΐου 1998.
 • Δ. Κολιόπουλος, Το εννοιολογικό περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος για την ενέργεια στην Α’βάθμια εκπαίδευση: Μια προσέγγιση με τη βοήθεια των εργαλείων της διδακτικής των φυσικών επιστημών, Ημερίδα «Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα, 7-8 Φεβρουαρίου 1997.
 • Κ. Ραβάνης, Β. Κουλαϊδής & Δ. Κολιόπουλος, Κατάρτιση ανέργων παιδαγωγών στις φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μία προσπάθεια συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 3ο Συνέδριο του περιοδικού Εκπαιδευτική Κοινότητα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Θεσμοθετημένες και άτυπες μορφές», Αθήνα, 21 – 23 Μαρτίου 1997.
 • Σ. Δόσης, Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Κανδεράκης, Δ. Κολιόπουλος & Γ. Φασουλόπουλος, Τα κύματα και ο ήχος στα διδακτικά εγχειρίδια, Ζ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ηράκλειο, 4-7 Απριλίου 1996.
 • Β. Θεοδωρόπουλος , Ν. Κανδεράκης, Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος, Γ. Μπαγάκης & Γ. Φασσουλόπουλος, Διδακτική ανάλυση περιεχομένου εγχει­ριδίων φυσικής: η περίπτωση της διαπραγμάτευσης και των εφαρμογών της έννοιας της τριβής, ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή, Μάρτιος 1993.
 • Δ. Κολιόπουλος, Η έννοια της ενέργειας στο σχολικό βιβλίο της β’ γυμνασίου: Μια προσπάθεια επιστημολογικής προσέγγισης του περιεχομένου, ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή, Μάρτιος 1993.
 • Α. Σπύρτου, Δ. Κολιόπουλος, Δ. Ψύλλος, Εισαγωγική διαπραγμάτευση της έννοιας της ενέργειας: Συγκριτική ανάλυση τριών πανεπιστημιακών εγχειριδίων γενικής φυσικής, ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή, Μάρτιος 1993.
 • Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος, Οι ιδέες των μαθητών σχετικά με την έννοια της ενέργειας και η επίδραση τους στο σχεδιασμό μιας εισαγωγικής ενότητας στο γυμνάσιο,  Ψυχολογικές Έρευνες στην Ελλάδα, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1991.
 • Γ. Μπαγάκης, Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Ε. Βonachina, Δημιουργική έκφραση και διδακτική, Εργαστήριο (workshop) στο Συμπόσιο «Δημιουργικότητα και πολιτισμική ταυτότητα στην εκπαίδευση», Αρχαία Ολυμπία, 1991.
 • Β. Θεοδωρόπουλος, Δ. Κολιόπουλος, Ν. Κανδεράκης, Γ. Μπαγάκης & Π. Καριώτογλου, Μια ταξινόμηση του περιεχομένου των ασκήσεων και οι επιπτώσεις της στη διδασκαλία και μάθηση της φυσικής στο λύκειο, Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, 1989.
 • Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος, Το κυκλικό εργαστήριο και η εφαρμογή του στη στατική των ρευστών, Β’ Κοινό Συνέδριο ΕΕΦ και ΕΚΦ, Αθήνα, Δεκέμβριος 1986.
 • Δ. Ψύλλος, Π. Κουμαράς & Δ. Κολιόπουλος, Διδακτικά μοντέλα: Η καθο­δηγούμενη έρευνα (θεωρητική ανάλυση και μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία – μοντάζ 35 min), Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καλαμάτα, 1983.