Επιμέλεια εκδόσεων

 
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2014) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, Εκδόσεις Ίων. praktika_photo
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2007). Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Η πολιτιστική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις Ώθηση. 

 

 

 

 

 

 

 
D. Koliopoulos & A. Vavouraki (Eds.) (2005). Science Education at Cross Roads: Meeting the Challenges of the 21th Century, Athens, Association for Science Education (EDIFE). 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη (Επιμ.) (2005). Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Κείμενα για τη προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, ΕΔΙΦΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη (Επιμ.) (2005). Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Κείμενα για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, ΕΔΙΦΕ. 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (1993). Η πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρόταση για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός. 

 

 

 

 

 

 

 
Γ. Αντωνίου, Δ. Κολιόπουλος, Μ. Μαυροπούλου & Γ. Μπαγάκης (Επιμ.). (1985) UNESCO, Οδηγός του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Αθήνα, Εκδόσεις Εκπαιδευτικά Θέματα, (2η έκδοση 1994).  

 

Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2006). Αφιέρωμα στη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στο περιοδικό Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, τ. 18.
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2004). Αφιέρωμα «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ερευνητικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο» στο περιοδικό Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, τ.7.
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2000). Αφιέρωμα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) στο περιοδικό Επιθεώρηση Φυσικής, τ.31.
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (1998). Αφιέρωμα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) στο περιοδικό Επιθεώρηση Φυσικής, τ.26.