Εκδόσεις

 
Δ. Κολιόπουλος (2014). Η ενέργεια στην εκπαίδευση, Αθήνα,  Εκδόσεις Ίων. ENERG_EKPAID_KOLIOP
Δ. Κολιόπουλος (2006). Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, Αθήνα,  Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος (2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο (Α΄έκδοση 2005). 

 

 

 

 

 Διδακτική_εξώφυλλο
Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Κανδεράκης, Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπου­λος, Γ. Μπαγάκης & Γ. Φασσουλόπουλος (1997). Ερευνώντας διδακτικά την τριβή: Μια πρόταση αυτό-μόρφωσης του εκπαιδευτικού, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός. 

 

 

 

 
Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1989). Το κυκλικό εργαστήριο στη Β’ γυμνασίου – Στατική των ρευστών, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός, (2η έκδοση 1993).  
 Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1993). Το κυκλικό εργαστήριο στη Γ’ γυμνασίου – Ηλεκτρομαγνητισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός.  001