Εκδόσεις

 

Δ. Κολιόπουλος, Κ. Μέλη, Ξ. Αραπάκη, Ν. Σισσαμπέρη, Π. Γεωργοπούλου, & Ε. Παππά (2022). Ειδικά θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-55.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Κολιόπουλος & Κ. Μέλη (2022). Η διδασκαλία της ενέργειας. Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις. University Studio Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Κολιόπουλος (2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο. (Α’ έκδοση 2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Κολιόπουλος (2006). Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Κανδεράκης, Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπου­λος, Γ. Μπαγάκης & Γ. Φασουλόπουλος (1997). Ερευνώντας διδακτικά την τριβή: Μια πρόταση αυτό-μόρφωσης του εκπαιδευτικού, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός.

 

 

 

 

 

 

 

 

Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1993). Το κυκλικό εργαστήριο στη Γ’ γυμνασίου – Ηλεκτρομαγνητισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός.

 

 

 

 

 

 

 

 

Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1993). Το κυκλικό εργαστήριο στη Β’ γυμνασίου – Στατική των ρευστών, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός, (α’ έκδοση 1989).