Πρακτικά ελληνικών – κυπριακών συνεδρίων

 
 • Κ. Μέλη, Δ. Κολιόπουλος, Κ. Λαβίδας & Γ. Παπαλεξίου (2018). Οι νοητικές παραστάσεις των μαθητών της Β’ Λυκείου για την αδιαβατική συμπίεση. Στο Δ. Σταύρου, Α. Μιχαηλίδη & Α. Κοκολάκη (Επιμ.) Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 577-583, ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης. pdf
 • Ε. Ποτηριάδου & Δ. Κολιόπουλος (2017). Σχεδιασμός και χρήση κειμένων από την ιστορία της επιστήμης σε μια εισαγωγική διδασκαλία της ραδιενέργειας στο λύκειο. Στο Δ. Πετάκος & Κ. Στεφανίδη (Επιμ.) Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 344-352, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ. pdf
 • Ε. Ποτηριάδου & Δ. Κολιόπουλος (2016). Σχεδιασμός ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της ραδιενέργειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις αρχές και τη λογική της καινοτομικής αντίληψης. Στο Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς και Χ. Πολάτογλου (Επιμ). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου “Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες”, 573-578, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. pdf
 • Κ. Μελη & Δ. Κολιόπουλος (2016). Μια καινοτομική αντίληψη για τη διδασκαλία της Φυσικής: ανάκλαση, φύση και διάδοση του φωτός – ο σεληνιακός ανακλαστήρας. Στο Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς και Χ. Πολάτογλου (Επιμ). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου “Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες”, 579-587, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. pdf
 • Κ. Φραγκάκης & Δ. Κολιόπουλος (2014). Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής. Στο Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 191-195, Εκδόσεις Ίων. pdf
 • Σ. Δόσης, Ν. Κανδεράκης & Δ. Κολιόπουλος (2014). Οι απόψεις των μαθητών για τη χρήση μικρών ιστορικών κειμένων στη διδασκαλία του απλού εκκρεμούς στο Γυμνάσιο. Στο Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 72-77, Εκδόσεις Ίων. pdf
 • Ξ. Αραπάκη & Δ. Κολιόπουλος (2014). Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις της σχέσης εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Στο Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 322-326, Εκδόσεις Ίων. pdf
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος (2014). Το νηπιαγωγείο και το πανεπιστήμιο μαθαίνουν μαζί: Στα εκπαιδευτικά όρια του κόσμου της φυσικής. Στo Μ. Αργυροπούλου, Ε. Κολέζα & Α. Τσιόκανος,  Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Schools as Learning Organisations, 35-41. pdf
 • Μ. Γεωργούτσου, Μ. Παναγιωτάκη & Δ. Κολιόπουλος (2010). Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς μέσω της χρήσης προσομοιώσεων του δικτυακού τόπου του μουσείου Cité des Sciences et de l’Industrie. Στα Πρακτικά  του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορία και των επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/programgr.html).
 • Ε. Γκούσκου & Δ. Κολιόπουλος (2010). Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους ενός πανεπιστημιακού μουσείου φυσικής ιστορίας. Στο Α. Τσιτούρη και Μ. Πιτσιάβα (Επιμ.) Πρακτικά Ημερίδας «Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009», 72-78, Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων – Ελληνικό Τμήμα. pdf
 • Ε. Παρασκευοπούλου & Δ. Κολιοπουλος (2009). Η διδασκαλία του υποκειμενικού περιεχομένου της επιστήμης με τη χρήση της επιστημονικής διαμάχης. Στο Κ. Κορφιάτη, Δ. Ποτίδη, Α. Ραφτόπουλου & Δ. Χαραλάμπους (Επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, 79-95, Παν/μιο Κύπρου.
 • Δ. Κολιόπουλος & Ν. Δελέγκος (2008). Η θεματική ενότητα «ενέργεια» στο πρόγραμμα σπουδών και το σχολικό εγχειρίδιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π. Κουμαρά & Φ. Σέρογλου (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ «Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία φυσικών επιστημών: Κριτική θεώρηση και προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 106-114, Εκδ. Χριστοδουλίδης.
 • Ν. Σισσαμπέρη & Δ. Κολιόπουλος (2008). Ενσωματώνοντας τις μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των φυσικών επιστημών του Δημοτικού Σχολείου: Η περίπτωση του μουσείου ζωολογίας’. Στο Π. Κουμαρά & Φ. Σέρογλου (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ «Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία φυσικών επιστημών: Κριτική θεώρηση και προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 306-311, Εκδ. Χριστοδουλίδης.
 • Ε. Ξενέλλη & Δ. Κολιόπουλος (2006), Νερό και ενέργεια, Στο Θ.Δ. Λέκκα (Επιμ.) Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 1445-1451, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2006), Το εννοιολογικό πρότυπο των ενεργειακών αλυσίδων ως κατάλληλος διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης για την ενέργεια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Στο Ε. Σταυρίδου (Επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», 806-811, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 •  Σ. Δόσης, Δ. Πετράκη & Δ. Κολιόπουλος (2006), Οι ιδέες των μαθητών για τη μέτρηση του χρόνου με τη χρήση του εκκρεμούς, Στο Ε. Σταυρίδου (Επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης», 437-445, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Δ. Κολιόπουλος, Σ. Δόσης & Ε. Σταμούλης (2005). Η χρήση κειμένων από την ιστορία των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία: Εφαρμογές στα πλαίσια της «καινοτομικής» και της «εποικοδομητικής» αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικών επιστημών, Στο Κ. Σκορδούλη & Ε. Νικολαίδη (Επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, 192-198, Ελληνικά Γράμματα.
 • Δ. Κολιόπουλος (2003), Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών ως εργαλείο σχεδιασμού περιεχομένων διδασκαλίας, Στο Π. Κόκκοτα κ.ά. (Επιμ.) Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», 145-151, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Κ. Σκαμάγκα, Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος (2002). Η καθοδήγηση και η διαμεσολάβηση ως στρατηγικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στα πλαίσια των διδακτικών δραστηριοτήτων: Η περίπτωση της έννοιας του βάρους. Στο Α. Μαργετουτσάκη & Π. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά τρίτου πανελλήνιου συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 264-271, Αθήνα, Ίων. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2001), Ο ρόλος της επιστημολογικής ανάλυσης στο διδακτικό μετασχηματισμό της έννοιας της ενέργειας, Στο Π. Κουμαρά κ.ά. (Επιμ.) Πρακτικά του συμποσίου «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», 97-107, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος (1999), Εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της φυσικής: Η τεράστια αδράνεια του αναχρονισμού, Η’ Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 183-187, Αθήνα.
 • Β. Θεοδωρόπουλος, Σ. Δόσης, Ν. Κανδεράκης, Γ. Καρανίκας, Δ. Κολιόπουλος & Γ. Φασουλόπουλος (1998), Όταν ο ήχος έγινε κύμα: Μια επισκόπηση των ιδεών για την έννοια του ήχου στην επιστήμη και στους μαθητές, Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 501-506, Θεσσαλονίκη.
 •  Σ. Δόσης, Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Κανδεράκης , Δ. Κολιοπουλος & Γ. Φασουλοπουλος (1996), Τα κύματα και ο ήχος στα διδακτικά εγχειρίδια, Ζ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 10-13, Αθήνα.
 • Δ. Κολιόπουλος, Π. Καριώτογλου & Γ. Μπαγάκης (1993), Ένα μοντέλο επιμόρφωσης στην πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Πρακτικά ΣΤ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 347-351, Κομοτηνή.
 • Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1986), Το κυκλικό εργαστήριο και η εφαρμογή του στη στατική των ρευστών, Πρακτικά Β’ Κοινού Συνεδρίου ΕΕΦ και ΕΚΦ, 123-137, Αθήνα.
 • Δ. Ψύλλος, Π. Κουμαράς & Δ. Κολιόπουλος (1983), Διδακτικά μοντέλα: Η καθο­δηγούμενη έρευνα (θεωρητική ανάλυση και μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία – μοντάζ 35 min), Πρακτικά  Γ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 151-152, Αθήνα.