Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 
  • Ε. Παππά & Δ. Κολιόπουλος (2023). Σχεδιασμός ενός εργαλείου διερεύνησης των αντιλήψεων των σχεδιαστών δραστηριοτήτων ενός Φεστιβάλ Επιστήμης: Η ανάδειξη του θεωρητικού πλαισίου και ο μετασχηματισμός του σε μεθοδολογική προοπτική. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 3(1), 1-22. pdf
  • Π. Γεωργοπούλου & Δ. Κολιόπουλος (2023). Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος αρχαιομετρίας: Μια μελέτη περίπτωσης σύνδεσης των συλλογών του αρχαιολογικού μουσείου με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 12(2), 22-31. pdf
  • Κ. Ηλιάδου & Δ. Κολιόπουλος (2021). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην κατανόηση των σεισμών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές/-τριες Λυκείου. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 79-80, 108-134. pdf
  • Β. Σταυρόπουλος, Κ. Λαβίδας & Δ. Κολιόπουλος (2019). Η οικοδόμηση ενεργειακών εννοιών από μαθητές γυμνασίου για το σύνθετο τεχνολογικό σύστημα του αυτοκινήτου. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 70-71, 27-51. pdf
  • Ν. Βαρβουτσή, Θ. Γιαχαλή & Δ. Κολιόπουλος (2019). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Αίθουσα Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητικές και μεθοδολογικές παράμετροι. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 68-69, 20-36. pdf
  • Ν. Φιλιππουπολίτη & Δ. Κολιόπουλος (2014). Η ιστορία των φυσικών επιστημών ως εκθεσιακό αφήγημα και ως εργαλείο εκπαίδευσης στο μουσείο επιστημών. Τετράδια Μουσειολογίας, 9, 22-30.
  • Δ. Κολιόπουλος & Ε. Γκούσκου  (2013). Ένα εργαλείο περιγραφής του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και η εφαρμογή του σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 42-43, 16-30. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος & Μ. Αργυροπούλου (2010). Η διδασκαλία της ενέργειας στην α’ δημοτικού. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 34-35, 19-39. pdf
  • Π. Στασινάκης & Δ. Κολιόπουλος (2009). Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), 103-125. pdf
  • Κ. Σκαμάγκα, Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος (2008). Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου μοντέλου της έννοιας του βάρους στη σκέψη παιδιών 11 ετών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, (1)3, 223-253. pdf
  • Ε. Συμιδαλά, Μ. Κουτσούμπα, Β. Χρηστίδου & Δ. Κολιόπουλος (2006). Προ-ενεργειακοί συλλογισμοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 18, 18-25.
  • Δ. Κολιόπουλος (2006). Το εννοιολογικό πρότυπο των ενεργειακών αλυσίδων ως κατάλληλος διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης για την ενέργεια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ενέργεια. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 18, 78-83.
  • Δ. Κολιόπουλος, Κ. Κωνσταντίνου & Μ. Ευαγόρου (2005), Το «Πανηγύρι της επιστήμης»: Μια μορφή μην τυπικής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 141, 109-119. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος & Ξ. Αραπάκη (2004), Απόπειρες συνεύρεσης Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για το χρώμα, Εικαστική Παιδεία, 20, 156-162. pdf
  • Σ. Τάνταρος, Δ. Κολιόπουλος, Μ. Παπανδρέου & Κ. Ραβάνης (2004), Επίπλευση και βύθιση των σωμάτων: Πρόδρομα μοντέλα και συμβολικές παραστάσεις, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 7, 31-36. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος (2003), Το απλό εκκρεμές στα σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστημών, Φυσικός Κόσμος, 12 (171), 56-64[1].
  • Δ. Κολιόπουλος (2002), Είναι δυνατή η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση; Διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 3, 13-16. pdf
  • Κ. Ραβανης, Μ. Αποστολιδου, Ε. Ασβεστα & Δ. Κολιοπουλος (2002), Διαδικασίες διδακτικής αλληλεπίδρασης και γνωστικοί μετασχηματισμοί: η τριβή ολίσθησης στη σκέψη παιδιών 5-6 ετών», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 156-172. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος & Κ. Ραβάνης (1998), Η έννοια της ενέργειας στη σκέψη των μαθητών. Ερευνητικά ευρήματα και διδακτικές επιπτώσεις, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 100, 69-77. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος & Κ. Ραβάνης (1998), Οι επιστημολογικές διαστάσεις του προβλήματος του διδακτικού μετασχηματισμού. Κατασκευάζοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ενέργειας στο γυμνάσιο, Επιθεώρηση Φυσικής, 26, 36-46. pdf
  • Γ. Μπαγάκης, Δ. Κολιόπουλος & Β. Κουλαϊδής (1997), Σκιαγράφηση ενός πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελ­λάδα, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 40, 26-32. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος (1997), Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση του επιστημονικού μουσείου, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 18, 32-35.
  • Δ. Κολιόπουλος (1995), Η έννοια της ενέργειας στο σχολικό βιβλίο: Μια προσπάθεια επιστημολογικής προσέγγισης του περιεχομένου, Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 17, 103-106.
  • Δ. Κολιόπουλος (1995), Ταξίδι στη Scienceland, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 33, 14-18.
  • Δ. Κολιόπουλος & Ι. Ανυφαντής (1994), Θερμιδομετρία και εξοικονόμηση ενέρ­γειας, Φυσικός Κόσμος, 144, 11-13.
  • Δ. Κολιόπουλος, J. Trigueros & I. Aνυφαντής (1993), Το σύστημα των πρακτι­κών εργασιών στο γαλλικό λύκειο, Φυσικός Κόσμος, 138, 39-41.
  • Δ. Κολιόπουλος (1992), Εκπαιδευτικός και δημιουργικότητα: Όψεις του γαλλικού εκ­παιδευτικού συστήματος, Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 10, 109-118.
  • Δ. Κολιόπουλος & Ι. Ανυφαντής (1991), Τι πληρώνουμε στη ΔΕΗ; Η μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικός Κόσμος, 133, 40-42.
  • Δ. Κολιόπουλος (1991), Στοιχεία για μια βιβλιογραφία σχετικά με τη διδασκαλία της ενέργειας στο γυμνάσιο, Επιθεώρηση Φυσικής, 20, 26-30. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος, Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Κανδεράκης, Π. Καριώτογλου, Δ. Σπυράκος (1989), Προσεγγίζοντας την άσκηση φυσικής, Νέα Παιδεία, 49, 147-164. pdf
  • Π. Καριώτογλου, Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1988), Μια προσέγγιση στην εφαρμογή της πειραματικής διδασκαλίας της φυσικής στο γυμνάσιο, Σύγχρονη Εκπαί­δευση, 39, 90-96. pdf
  • Δ. Κολιόπουλος &Δ. Ψύλλος (1982), Ένα πολυδιάστατο εργαλείο της διδασκαλίας και μάθησης της φυσικής: Η ιστορία της φυσικής, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 9, 85-92. pdf
  • Δ. Ψύλλος & Δ. Κολιόπουλος (1982), Οι σκοποί της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών στη μέση εκπαίδευση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 9, 93-98. pdf

 


[1] Έχει δημοσιευθεί και στο Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Επτά σταγόνες στον ωκεανό της γνώσης … και στην εκπαίδευση, 23-38, Εκδόσεις Ελάτη.