Άλλες δραστηριότητες

 

2014

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education να αναλάβω την έκδοση ειδικού αφιερώματος με τίτλο ‘Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών’ (2015, no 1, Special Issue: History, Philosophy and Science Teaching / Guest Editor D. Koliopoulos)

 

2012

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Science & Education να αναλάβω την έκδοση ειδικού τεύχους σχετικού με το θέμα ‘Ιστορία της Επιστήμης στα μουσεία’ (2014, no 4, Special Issue: History of Science in Museums / Guest Editors A. Filippoupoliti & D. Koliopoulos).

 

2011

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education να αναλάβω την έκδοση ειδικού αφιερώματος με τίτλο Energy in Education (D. Koliopoulos & C. Constantinou, no 6(1), 2012)

 

2011-2012

Διετέλεσα εκπρόσωπος της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4Energy στον οποίο συμμετείχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2010

Προσκλήθηκα να διδάξω αντικείμενα της ειδικότητάς μου στο Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), Université de Provence.

 

2008

Συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στη 2η Συνάντηση των εκπροσώπων των πανεπιστημίων του SANTADER Group όπου συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Bayreuth, Γερμανία).

 

2007

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Science & Education να αναλάβω την έκδοση τεύχους αφιερωμένου στις εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (2009, no 9, Special Issue: Fourth Hellenic Conference on History, Philosophy and Science Teaching / Guest Edited by D. Koliopoulos).

 

2006

Προσκλήθηκα να διδάξω αντικείμενα της ειδικότητάς μου στο Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), Université de Provence.

 

Έχω συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη των προγραμμάτων «Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών» και «Εξοπλισμός για υποστήριξη της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών του παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

2002 – 2004

Υπήρξα μέλος ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχω συμμετάσχει ως εθνικός αντιπρόσωπος στις ακόλουθες διεθνείς συναντήσεις του προγράμματος OECD Programme for International Student Assessment (PISA):

2002 3rd Meeting of National Project Managers (Melbourne, 20/10 έως 25/10/2002)
2003 1st meeting of the PISA Science Forum (Paris, 3/12 έως 4/12/2003)
2003 2nd meeting of the PISA 2006 Science Forum (Paris, 27/2 έως 28/2/2003)
2004 Meeting of National Project Managers (Athens, 1/3 έως 5/3/2004)

 

1993 – σήμερα

Διετέλεσα ή διατελώ μέλος των επιστημονικών επιτροπών πολλών συνεδρίων στο στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education που εκδίδει το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών.

Είμαι ή υπήρξα μέλος των επιτροπών κρίσης στα διεθνή περιοδικά Science & Education , International Journal of Environmental and Science Education , The Science Education Review, Themes in Science and Technology Education

Διετέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) (τρεις θητείες) και μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη.

Είμαι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ενώ, συγχρόνως, διετέλεσα μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών «Φυσικός Κόσμος» και «Επιθεώρηση Φυσικής».

Είμαι μέλος της Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες του Ηνωμένου Βασιλείου (ASE) και της Ένωσης Γάλλων Φυσικών (UPPC).

Είμαι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).