Διοικητικό έργο

 
  • 2019 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος) Διορίστηκα Προσωρινός Πρόεδρος του νεοσύστατου Τμήματος Μουσειολογίας του Παν/μίου Πατρών.
  • 2016 – σήμερα  Μέλος του Συντονιστικού Οργάνου του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας.
  • 2016 – 2018 Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Παν/μίου Πατρών.
  • 2018 Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
  • 2011 – 2012 Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Παν/μίου Πατρών.
  • 2010-2012 Διευθυντής του Τομέα Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης στο ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών.
  • 2007 Συμμετείχα σε Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάπτυξη του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 2000 – σήμερα Συμμετέχω ανελλιπώς σε επιτροπές εργασίας του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών.