Διδακτική εμπειρία

 

2003-2004

  • Διδάσκων στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Ε. Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών όπου δίδαξα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το μάθημα «Διδακτική των φυσικών επιστημών» (ένα εξάμηνο).
  • Διδάσκων (με απ’ ευθείας ανάθεση διδασκαλίας) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου δίδαξα το μάθημα «Διδακτική των φυσικών επιστημών» (ένα εξάμηνο).

2000-2003

  • Διδάσκων στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης το μάθημα «Η Διδακτική των φυσικών επιστημών στο Νηπιαγωγείο: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές» (τρία εξάμηνα).

 2003

  • Διδάσκων στα πλαίσια του προγράμματος «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης» του ΤΕΑΠΗ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της προσχολικής Εκπαίδευσης στοιχεία του μαθήματος «Φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο».

 1998

  • Διδάσκων στα πλαίσια του προγράμματος «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης» του ΠΤΔΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξα σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στοιχεία του μαθήματος «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των φυσικών επιστημών στο Δημοτικό σχολείο».

 1997 – 1998

  • Έκτακτος Καθηγητής στην Παιδαγωγική και Τεχνική Σχολή (Π.Α.Τ.Ε.Σ) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) όπου δίδαξα το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (ένα εξάμηνο).

 1995 -1996

  • Έκτακτος Καθηγητής στην Παιδαγωγική και Τεχνική Σχολή (Π.Α.Τ.Ε.Σ) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) όπου δίδαξα το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (ένα εξάμηνο).

1991 – 1992

  • Διδάσκων στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκ­παίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε) Αθηνών όπου δίδαξα το μάθημα «Διδακτική του Δημοτικού σχολείου: (γ) Φυσική Ιστορία, Φυσική, Χημεία» (ετήσιο).

 1987 – 1999

  • Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών (Lycée Franco-Hellénique d’Athènes) όπου δίδαξα μαθήματα της ειδικότητάς μου (Φυσική, Βιολογία, Γεω­γραφία, Τεχνολογία).