Ακαδημαϊκή εμπειρία

 

2013 –

Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο ‘Διδακτική και Μουσειολογία των Φυσικών Επιστημών’ όπου διδάσκω τα μαθήματα «Μουσειολογία φυσικών επιστημών», «Σχεδιασμός και εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικής έρευνας» και «Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και στην επιστημονική καλλιέργεια Ι, ΙΙ» και τα μαθήματα «Μουσειολογία και Εκπαίδευση» και «Διδακτική της Φυσικής» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ιδίου τμήματος.

 

2013

(Επισκέπτης) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδαξα τα προπτυχιακά μαθήματα «Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» (ΕΠΑ 435) και «Οι φυσικές επιστήμες στο Δημοτικό σχολείο» (ΕΠΑ286) και το μεταπτυχιακό μάθημα «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες» (ΕΠΑ 662).

 

2012 – 2013

Μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (Ενότητα Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία)

 

2009 – 2013

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο ‘Διδακτική και Μουσειολογία των Φυσικών Επιστημών’

 

2009

(Επισκέπτης) Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδαξα τα προπτυχιακά μαθήματα «Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» (ΕΠΑ 175) και «Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των φυσικών επιστημών» (ΕΠΑ286) και το μεταπτυχιακό μάθημα «Νέες τεχνολογίες και μάθηση στις φυσικές επιστήμες» (ΕΠΑ 662) (ένα εξάμηνο).

 

2007 – 2009

Επίκουρος Καθηγητής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου δίδαξα το προπτυχιακό μάθημα «Μουσεία και εκπαιδευτικές δράσει

 

2004 – 2009

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο ‘Διδακτική και Μουσειολογία των Φυσικών Επιστημών’

 

2004 – 2013

Μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Σπουδές στην Εκπαίδευση (Ενότητα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών).

 

2000 – 2004

Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

1999 – 2000

(Επισκέπτης) Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδαξα το μάθημα «Πειραματικές μελέτες στο Δημοτικό σχολείο» (ΕΠΑ 277) (δυο εξάμηνα).

Λέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξα το μάθημα «Έννοιες φυσικών επιστημών και νοητικές παραστάσεις των παιδιών» (δύο εξάμηνα).