Ερευνητικά Προγράμματα

 

Υπήρξα επιστημονικός υπεύθυνος του τριετούς προγράμματος βασικής έρευνας «Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους του ζωολογικού μουσείου του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών» (http://www.admin.upatras.gr/rescom/pub/AnnAll.aspx – no 63) το οποίο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος Κ.Καραθεοδωρής του Πανεπιστημίου Πατρών (2004-2007).

Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Pratiques d’écriture et instrumentation du psychisme: Approches psychologiques et didactiques» (2003-2005, υπευθ. Pr. A. Weil-Barais – Université d’ Angers) το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Πανεπιστημίων Πατρών (ΠΤΝ), Angers (Γαλλία), Βαρκελώνης (Ισπανία) και του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών των Βερσαλλιών (Γαλλία). Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των σημειωτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας όταν επιλύουν προβλήματα σχετικά με τις φυσικές επιστήμες.

Από το 2004, συμμετέχω σε δύο διακρατικά προγράμματα κινητικότητας προσωπικού γ’ βάθμιας εκπαίδευσης Socrates/Erasmus (IUFM dAix-Marseille – Γαλλία και Τμήμα Επιστημών της Αγωγής – Κύπρος) όπου παίρνω μέρος σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα «History and Philosophy in Science Teaching» (2008-2010, υπευθ. Pr. D. Höttecke – Universität Bremen) το οποίο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7) και στο οποίο συμμετέχουν δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών με τη συνδρομή στοιχείων της Ιστορίας και Φιλοσοφίας Φυσικών Επιστημών (http://hipst.eled.auth.gr).

Συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα Fibonacci «Design, implement and test a process of dissemination in Europe of inquiry-based teaching and learning methods in science and mathematics» (2010 – 2013, υπευθ. Ecole Normale Supérieure / Bayreuth University) το οποίο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7) και στο οποίο συμμετέχουν εικοσιένα ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μέγιστη δυνατή διάδοση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο αφορά στη διερευνητική διδασκαλία και μάθηση (inquiry based teaching and learning) στοιχείων των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών (http://did.mat.uni-bayreuth.de/~carsten/fibonaccihttp://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/).

Είμαι επιστημονικός υπεύθυνος του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Ηράκλειτος ΙΙ» (D.276.001.004 – 10/3/2009 έως 31/8/2013).

Συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και ερευνητική εγκυροποίηση ενιαίου πλαισίου μαθηματικού και επιστημονικού γραμματισμού για την κυπριακή πρώτο-σχολική εκπαιδευση» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία του Ιδρύματος Ανάπτυξης και Έρευνας Κύπρου (2011-2014, υπευθ. Χ. Παπαδημήτρη & Λ. Λουκά, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου).

Συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα «Φως και χρώμα στην τέχνη και την επιστήμη: σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (2012-2013, επιστ. υπευθ. Επικ. Καθηγήτρια Ξ. Αραπάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας) που έχει ως στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα παραγωγής διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενότητα ‘Φως και χρώμα’ στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.

Συμμετέχω στο πρόγραμμα Erasmus Mundus, Action 2 (2012 -) το οποίο συντονίζεται από το Université d’Aix-Marseille (υπευθ. Pr. J. Ginestié, IUFM, Universite d’Aix-Marseille).

Συμμετέχω στο πρόγραμμα HOPE – Horizons in Physics Education (2013-2016, υπευθ. N. Witkofski, Université Pierre et Marie Curie/UPMC) που έχει ως στόχους την ενίσχυση των επιπτώσεων της Φυσικής στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία μέσω της μελέτης και ανάπτυξης καινοτομιών στη διδασκαλία της στα πανεπιστήμια.