Επαγγελματική εμπειρία – Επιμορφωτικό έργο

 

2000-σήμερα

Δίδαξα θέματα Διδακτικής των φυσικών επιστημών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πτυχιούχων των Φυσικών Επιστημών που διοργάνωσε η Σχολή Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

Έλαβα μέρος με ομιλίες μου σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΥΠΕΠΘ και οι σχολικοί σύμβουλοι περιφερειών Προσχολικής Αγωγής των νομών Λαρίσης, Βοιωτίας και της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής με θέμα «Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο».

1998 – 2000

Υπήρξα υπεύθυνος του θεματικού πεδίου «Παιδαγωγικά επαγγέλματα και εκπαίδευση εκπαιδευτών» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική» που εδρεύει στην Πάτρα.

1997 – 1999

Υπήρξα μέλος της Θεματικής Επιτροπής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμό του προγράμματος Σπουδών Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 631/28-7-1997 αριθμ. 1912).

1997

Ανέλαβα τη διοργάνωση, είχα την επιστημονική ευθύνη και δίδαξα στο Επιμορφωτι­κό Πρόγραμμα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Μοντέλα Πειραματικής Διδασκαλίας της Φυσικής» (διάρκεια 50 ωρών), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), με στόχο την κατάρτιση και εξειδί­κευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών ΜΕ – φυσικών σε θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.

1996

Στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα­μείου «TintsTraining in New Technologies and Science» (διάρκεια 45 ωρών) που διοργανώθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική» που εδρεύει στην Πάτρα δίδαξα σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγείου την ενότητα «Διδακτικές δραστηριότητες και Εκπαιδευτική Τεχνολογία στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: Η περίπτωση των Καθοδηγούμενων Εφαρμογών».

1993 – 1998

Έχω προσκληθεί να διδάξω θέματα σχετικά με τη Διδακτική και διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα παρακάτω ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Περι­φερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), άλλων φορέων (Δήμων, Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), σχολικών συμβούλων κά.:

 

 Ημερ/νία Επιμορφωτικός Φορέας
1992-93 ΠΕΚ Ανατολικής Αττικής
1993-94 ΠΕΚ Ανατολικής Αττικής
1993 Δήμος Σπαρτιατών
1995 ΠΕΚ Τρίπολης
1996 Κολέγιο Αθηνών
1995-96 ΠΕΚ Πατρών
1997 ΠΕΚ Τρίπολης
1998 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ)
1998 Κολέγιο Αθηνών
1998, 2003-04 Κολέγιο Ψυχικού
2008 ΠΕΚ Πατρών
2009 Κολέγιο Αθηνών/Ψυχικού
2009-2011 Εκπαιδευτήρια Γείτονα
2009 Λεόντειο Λύκειο Πατησίων
2010 7ο ΓΕΛ Ιλίου
2011 OMEP παράρτημα Πατρών
2012 Κολέγιο Αθηνών/Ψυχικού

 

1991

Ανέλαβα τη διοργάνωση, είχα την επιστημονική ευθύνη και δίδαξα στο Επιμορφωτι­κό Πρόγραμμα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής» (διάρκεια 100 ωρών), που χρηματο­δοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με στόχο την κατάρτιση και εξειδί­κευση αδιόριστων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – φυσικών σε θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και χρήσης άλλων Eποπτικών Mέσων Διδασκαλίας.