Επιμέλεια εκδόσεων

 
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2014) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, Εκδόσεις Ίων. praktika_photo
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (2007). Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Η πολιτιστική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις Ώθηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Koliopoulos & A. Vavouraki (Eds.) (2005). Science Education at Cross Roads: Meeting the Challenges of the 21th Century, Athens, Association for Science Education (EDIFE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη (Επιμ.) (2005). Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Κείμενα για τη προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, ΕΔΙΦΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη (Επιμ.) (2005). Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Κείμενα για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, ΕΔΙΦΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) (1993). Η πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρόταση για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γ. Αντωνίου, Δ. Κολιόπουλος, Μ. Μαυροπούλου & Γ. Μπαγάκης (Επιμ.). (1985) UNESCO, Οδηγός του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Αθήνα, Εκδόσεις Εκπαιδευτικά Θέματα, (2η έκδοση 1994).