Άλλες δραστηριότητες

 

2011

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education να αναλάβω την έκδοση ειδικού αφιερώματος με τίτλο Energy in Education (D. Koliopoulos & C. Constantinou, no 6(1), 2012)

 

2011-2012

Είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας (http://u4energy.eu/web/guest/ncp) στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4Energy (http://u4energy.eu) στον οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2010

Προσκλήθηκα να διδάξω αντικείμενα της ειδικότητάς μου στο Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), Université de Provence.

 

2008

Συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στη 2η Συνάντηση των εκπροσώπων των πανεπιστημίων του SANTADER Group όπου συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Bayreuth, Γερμανία).

 

2007

Προσκλήθηκα από τον εκδότη του περιοδικού Science & Education να αναλάβω την έκδοση τεύχους αφιερωμένου στις εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (2009, no 9, Special Issue: Fourth Hellenic Conference on History, Philosophy and Science Teaching / Guest Edited by D. Koliopoulos).

 

2006

Προσκλήθηκα να διδάξω αντικείμενα της ειδικότητάς μου στο Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), Université de Provence.

 

Έχω συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη των προγραμμάτων «Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών» και «Εξοπλισμός για υποστήριξη της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών του παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

2002 – 2004

Υπήρξα μέλος ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχω συμμετάσχει ως εθνικός αντιπρόσωπος στις ακόλουθες διεθνείς συναντήσεις του προγράμματος OECD Programme for International Student Assessment (PISA):

2002 3rd Meeting of National Project Managers (Melbourne, 20/10 έως 25/10/2002)
2003 1st meeting of the PISA Science Forum (Paris, 3/12 έως 4/12/2003)
2003 2nd meeting of the PISA 2006 Science Forum (Paris, 27/2 έως 28/2/2003)
2004 Meeting of National Project Managers (Athens, 1/3 έως 5/3/2004)

 

1993 – σήμερα

Διετέλεσα ή διατελώ μέλος των επιστημονικών επιτροπών των συνεδρίων:

1993 6ο Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Κομοτηνή)
1994 5ο Κοινό Συνέδριο Ενώσεων Κυπρίων και Ελλήνων Φυσι­κών (Λευκωσία)
1999 1ο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση» (Πάτρα)
2001 3ο Διεθνές Συνέδριο ESERA «Science Education Research in the Knowledge based Society» (Θεσ/νίκη)
2001 2ο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση» (Θεσ/νίκη)
2001 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» (Θεσ/νίκη)
2002 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ «Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας» (Αθήνα)
2003 2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» (Αθήνα)
2003 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης «Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα» (Πάτρα)
2004 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση» (Λευκωσία)
2004 Διεθνές Συνέδριο ΕΔΙΦΕ – IOSTE «Science and Technology Education at cross roads: meeting the challenges of the 21th century» (Καλαμάτα)
2004 6ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης «Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» (Πάτρα)
2005 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών» (Αθήνα)
2006 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ (Βόλος)
2006 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση» (Βόλος)
2007 4ο Χειμερινό Σχολείο Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΔΙΦΕ (Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής) (Πάτρα)
2007 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής) (Πάτρα)
2008 9ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης «Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» (Αθήνα)
2008 Ελληνο-Γαλλικό Συμπόσιο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία στη Γενική Εκπαίδευση» (Πάτρα)
2008 Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της φύσης της επιστήμης(Αθήνα)
2008 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ (Θεσσαλονίκη)
2008 7th International Conference for History of Science in Science Education (Αθήνα)
2008 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» (Ιωάννινα)
2009 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών  (Λευκωσία)
2010 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Αλεξανδρούπολη)
2011 11th International IHPST and 6thGreek History, Philosophy and Science TeachingJoint Conference (Thessaloniki)
2012 3ème Colloque SIEST Méditerrané (Tunis)
2012 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Φλώρινα), 19-21/10
2012 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Αθήνα), 1-3/11
2012 5th International Conference of the European Society of History of Science (Athens), 1-3/11

 

Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education (http://www.ecedu.upatras.gr/review/) που εκδίδει το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μίου Πατρών.

Είμαι ή υπήρξα μέλος των επιτροπών κρίσης στα διεθνή περιοδικά Science & Education (http://www.springerlink.com/content/k7042586lq9u6qq4/fulltext.pdf), International Journal of Environmental and Science Education (http://www.ijese.com/), The Science Education Review (http://www.scienceeducationreview.com/editorial.html), Themes in Science and Technology Education (http://earthlab.uoi.gr/theste).

 

Διετέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ) (τρεις θητείες) και μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη.

 

Είμαι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ενώ, συγχρόνως, διετέλεσα μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών «Φυσικός Κόσμος» και «Επιθεώρηση Φυσικής».

 

Είμαι μέλος της Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες του Ηνωμένου Βασιλείου (ASE) και της Ένωσης Γάλλων Φυσικών (UPPC).

 

Είμαι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).