Διοικητικό έργο

 
  • Τον Ιούνιο 2011 εκλέχθηκα Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Παν/μου Πατρών.
  •  Συμμετέχω από το 2000 ανελλιπώς σε επιτροπές εργασίας του ιδίου Τμήματος.
  • Συμμετείχα στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάπτυξη του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.